پروتکل های ارتباطی

گروه آرشین با تکیه بر متخصصان و طراحان نخبه و خلاق خود ، در زمینه مشاوره ، طراحی ، تولید و اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان، با استفاده از انواع پروتکل‌های استاندارد و مدرن بین المللی، در بستر ارتباطی بی‌سیم و با سیم ، مبادرت به گسترش حوزه خدمات خود نموده است.

مبادله پیام ها و فرامین و برقراری ارتباط بین اجزاء و تجهیزات مختلف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)، نیاز به یک مجموعه از قوانین نرم افزاری و دستورالعمل‌های مشترک دارد که به آن اصطلاحاً پروتکل می گوییم . نقش پروتکل دربرقراری ارتباط میان قطعات و ماژول‌های موجود دریک خانه هوشمند مانند نقش زبان برای برقراری ارتباط میان انسان ها می باشد .

در ساختار بی‌سیم ، انتقال اطلاعات از طریق امواج الکترو مغناطیس و یا نوری مادون قرمز انجام می‌پذیرد. برخی از پروتکل‌های ارتباطی استاندارد بی‌سیم موجود در تجهیزات خانه هوشمند عبارتند از : IR ، RF ، WiFi ، Zwave ، ZigBee و ...

بالاترین درجه اطمینان در روش‌های هوشمند‌سازی استفاده از بستر ارتباطی باسیم بین تجهیزات می باشد و برندهای بزرگ تولید کننده تجهیزات هوشمند‌سازی از این ساختار بهره می‌برند . بر روی این نوع بستر ارتباطی ، استانداردها و پروتکل‌های مختلف ارتباطی از جمله LAN و KNX و Serial و X10 و ... ، ایجاد شده است .