زیر سیستم‌ها و سناریوهای ساختمان هوشمند :

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان، سعی دارد تا با یکپارچه سازی فناوری‌ها و تجهیزات کنترلی بخش‌ها و زیرسیستم‌های مدیریتی مختلف ساختمان، مدیریت منابع و رخدادهای یک ساختمان را بسته به نوع کاربری آن در دست بگیرد.
متخصصان و طراحان گروه آرشین، با ارائه راهکارهای متنوع و تلفیق انواع سناریوهای نوآورانه کنترلی، مطابق با بودجه و نیاز فنی مشتریان، با هدف افزایش امنیت و رفاه ، کاهش مصرف انرژی ، مدرن سازی ساختمان و در راستای تحقق کسب حداکثری رضایت طراحان ، سازندگان و مالکان ساختمان گام بر می دارند.

سناریو

  • bms

مصرف حجم قابل توجهی از انرژی الکتریکی ساختمان در بخش سیستم روشنایی ، پتانسیل بالایی در استفاده از راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در این بخش به وجود آورده است . شیوه‌های گوناگون هوشمند‌سازی ساختمان می‌تواند تا حد وسیعی از اتلاف انرژی در این بخش جلوگیری کند .

ادامه مطلب


  • bms
  • bms

با توجه به اهمیت صرفه جویی در مصرف انرژی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یکی از مهم‌ترین اهداف شرکت آرشین در خصوص پیاده‌سازی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان، به کارگیری سیستم مدیریت مصرف انرژی و سیستم تفکیک مصرف انرژی در ساختمان است.

ادامه مطلب


  • bms

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با اعمال مدیریت یکپارچه بر بخش‌های مختلف ساختمان، شامل تاسیسات الکتریکی و مکانيکی ، ایمنی و حفاظتی و تجهیزات رفاهی ، بخش‌های با کاربری عمومی ، فضای سبز و ... ،کنترل و مانیتورینگ ساختمان را بر عهده دارد.

ادامه مطلب